Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Zezwolenie od rodziców

 

                                                                                                                           …...................................................................................

…...........................................................................

 

…...........................................................................

 

…............................................................................

 

…............................................................................

 

 

 

 

 

ZEZWOLENIE

RODZICÓW/OPIEKUNÓW NIEPEŁNOLETNIEGO WOLONTARIUSZA

 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na wykonywanie przez moją/mojego córkę/syna ………………………………………………… prac w charakterze wolontariusza
w Gminnym Schronisku – Ośrodku Adopcyjnym Dla Zwierząt w Starym Sączu

 

Zdaję sobie sprawę na czym polega praca mojego dziecka w Schronisku
i wynikających z tego zagrożeń.

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna ……………………………..

 

 

                                                                              …...................................................

 

                                                                              …....................................................Twórca strony: Patrycja Pieniążek