Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Kontakt

tel. 18 446 00 64,
      Czynne Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 14.00
Psy można obejrzeć także poza w/w godzinami w soboty i niedziele, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na podany wyżej nr telefonu (w godzinach pracy MZGK).
 
Adres do korenspondencji:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu
ul. Krakowska 26
33 - 340 Stary Sącz

Majl:
tpasiut@mzgk.starysacz.org.pl

Twórca strony: Patrycja Pieniążek
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja