Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Kontakt

tel. 18 446 00 64,
      Czynne Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 15.00
Psy można obejrzeć także poza w/w godzinami w soboty i niedziele, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na podany wyżej nr telefonu (w godzinach pracy MZGK).
 
Adres do korenspondencji:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu
ul. Krakowska 26
33 - 340 Stary Sącz

Majl:
tpasiut@um.stary.sacz.pl 

Twórca strony: Patrycja Pieniążek