Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Oświadczenie wolontariusza

 

 

 

Stary Sącz ….................................

 

 

 

OŚWIADCZENIE WOLONTARIUSZA

 

 

 

  1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i obowiązkach.

  2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaną w schronisku pracą.

  3. Oświadczam, że zostałem przeszkolony z zakresu BHP z uwzględnieniem specyfiki pracy, której zakres określa Porozumienie Wolontariusza.

  4. Oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych do pracy ze zwierzętami.

  5. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wolontariatu w Gminnym Schronisku – Ośrodku Adopcyjnym Dla Zwierząt w Starym Sączu oraz Regulaminem Schroniska dla Zwierząt w Starym Sączu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.


 

…...............................................

Podpis Wolontariusza


 


 


 


 


 

 

Twórca strony: Patrycja Pieniążek