Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Akcja STERYLIZACJA

Dofinansowanie do sterylizacji zwierząt w roku 2019 będzie możliwe nie wcześniej niż w I połowie lutego 2019 r.

Twórca strony: Patrycja Pieniążek