Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Akcja STERYLIZACJA


Uwaga: Środki przeznaczone na dofinansowanie do zabiegów sterylizacji zwierząt w roku 2019 zostały wyczerpane.
Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji na terenie Gminy Stary Sącz w roku 2020 będzie możliwe najprawdopodobniej po 20.02.2020 r.


Twórca strony: Patrycja Pieniążek