Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Akcja STERYLIZACJA


Dofinansowanie do sterylizacji zwierząt w roku 2020:
Sterylizacja lub kastracja kotów wolnożyjących: bezpłatnie.
Sterylizacja suki do 15 kg - 85 zł + 12,50 zł za 1 dobę pobytu.
Sterylizacja suki powyżej 15 kg - 75 zł + 12,50 zł za 1 dobę pobytu.
Sterylizacja kotki posiadającej właściciela - 60 zł + 12,50 zł za 1 dobę pobytu.
Usypianie ślepych miotów - bezpłatnie.
Znakowanie psów (czipowanie) - bezpłatnie.

Dofinansowanie jest skierowane dla mieszkańców gminy Stary Sącz.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie telefonicznie: 18 446 00 64. Wniosek rozpatrywany jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.

Zabiegi są wykonywane w Gabinecie Weterynaryjnym Tadeusz Śmierciak w Starym Sączu ul. Węgierska 14b.