Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Akcja STERYLIZACJA

Realizacja Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w roku 2021.
Informacje i skierowania do zabiegów sterylizacji można uzyskać pod nr tel: 605387222, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.
Sterylizacja wolnożyjących kotów, czipowanie psów i usypianie ślepych miotów - bezpłatnie.
Sterylizacje suk od 85 zł  do 105 zł (pozostałą kwotę dopłaca Gmina Stary Sącz).


Twórca strony: Patrycja Pieniążek
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja