Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Akcja STERYLIZACJA


Uwaga: Środki przeznaczone na dofinansowanie do zabiegów sterylizacji zwierząt w roku 2019 zostały wyczerpane.

Nadal istnieje możliwość uśpienia ślepych miotów na koszt Gminy Stary Sącz kontakt w tej sprawie

pod nr tel. 18 446 00 64 w dni robocze od 7.30 do 15.30. lub w budynku MZGK w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 I piętro pok. nr 6.


Dofinansowanie do sterylizacji zwierząt w roku 2019:
Dofinansowanie do sterylizacji i kastracji zwierząt w ramach realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności zwierząt w roku 2019:

Koszty zabiegu (z uwzględnieniem dofinansowania):
 - sterylizacja suki o wadze do 15 kg - 85 zł.
 - sterylizacja suki o wadze powyżej 15 kg - 75 zł.
 - zaczipowanie - bezpłatnie,
 - pobyt zwierzęcia w lecznicy (związany z zabiegiem, jeżeli jest konieczny) - 12,50 zł/doba.
 - sterylizacja kotki - 60 zł.
- sterylizacja bezdomnej kotki - bezpłatnie.
 - kastracja bezdomnego kota - bezpłatnie.
 - usypianie ślepych miotów - bezpłatnie.
W przypadku sterylizacji suki należy dołączyć do wniosku:
 - aktualne zaświadczenie o szczepieniu p/wściekliźnie,
 - dowód opłacenie podatku od psa (lub oświadczenie o zwolnieniu z podatku, np. rolnicy).
Zabiegi wykonywane są na podstawie skierowania, które można otrzymać w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26, pok. nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30.
Zabiegi wykonywane są w lecznicy weterynaryjnej Tadeusz Smierciak, ul. Węgierska 14b, 33 - 340 Stary Sącz.


informacje pod nr tel. 18 446 00 64 w dni robocze od 7.30 do 15.30. lub w budynku MZGK w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 I piętro pok. nr 6.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek