Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Akcja STERYLIZACJA

Dofinansowanie do sterylizacji zwierząt w roku 2018:
1. Koty wolnożyjące - sterylizacja i kastracja bezpłatnie, na koszt gminy Stary Sącz.
2. Sterylizacja kotki mającej właściciela - 60 zł.
3. Sterylizacja suki (waga do 15 kg) - 85 zł.
4. Sterylizacja suki (waga pow. 15 kg) - 65 zł.

Ponadto w siedzibie MZGK przy ul.Krakowskiej 26 pok. nr 6 (I piętro) można otrzymać bezpłatnie adresówkę dla psa.

Akcja skierowana jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Stary Sącz. Szczegóły pod nr tel: 18 4460064 lub w siedzibie MZGK w Starym Sączu, ul. Krakowska 26, pok nr 6 I piętro, w godzinach: 7.30 - 15.30 (w poniedziałki do 16.00).


Twórca strony: Patrycja Pieniążek