Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Zasady postępowania wb. zwierząt

Stary Sącz 12.01.2018 r.

 

 

Zasady Postępowania ze zwierzętami w Gminnym Schronisku – Ośrodku Adopcyjnym dla Zwierząt w Starym Sączu

(Regulamin dla Pracowników)

 

 1. W każdym wypadku należy zachować przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierzęcia.

 2. Obchodząc się ze zwierzętami rannymi, agresywnymi lub ze zwierzętami, które pokąsały człowieka należy zachować wzmożoną ostrożność oraz przewidziane w takich wypadkach ubranie ochronne, rękawice i inne zabezpieczenia.

 3. Zwierzęta należy karmić dwa razy dziennie, chyba, że lekarz weterynarii zdecyduje inaczej.

 4. Należy odpowiednio dostosowywać ilość i rodzaj karmy w zależności od wieku zwierzęcia, masy ciała, rasy i zaleceń lekarza weterynarii.

 5. Wydawanie zwierząt przeprowadza wyłącznie upoważniony pracownik MZGK.

 6. Aby utrzymać w schronisku należyte warunki higieniczne należy:

 • boksy sprzątać minimum raz dziennie w godzinach od 8.00 do 10.00, w razie potrzeby częśćiej.

 • boksy należy odkażać min. raz w miesiącu, lub każdorazowo po stałym opuszczeniu boksu przez zwierzę.

 • utrzymywać czystości budynki w szczególności pomieszczenie dla weterynarza, pomieszczenie administracyjne i zaplecze sanitarne..

 • odświeżać lub wymieniać posłania dla zwierząt aby były czyste i suche,

 • należy przestrzegać zasad dotyczących kwarantanny, profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych, odkażania.

 • utrzymywać w czystości pojemniki na karmę i wodę, oraz dbać o to aby zwierzęta miały stały dostęp do wody.

 • codziennie wypuszczać zwierzęta na wybiegi,

 • meldować lekarzowi weterynarii lub przełożonym o każdych zauważonych u zwierząt objawach chorobowych, nietypowych zachowaniach.

7. Należy ściśle wykonywać inne polecenia lekarza weterynarii i przełożonych.

Twórca strony: Patrycja Pieniążek