Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Zasady postępowania wb. zwierząt

                                                                                                                        Stary Sącz 15.04.2013 r.

 

 

Zasady Postępowania ze zwierzętami w Gminnym Schronisku – Ośrodku Adopcyjnym dla Zwierząt w Starym Sączu

(Regulamin dla Pracowników)

 

  1. W każdym wypadku należy zachować przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierzęcia.
  2. Obchodząc się ze zwierzętami rannymi, agresywnymi lub ze zwierzętami, które pokąsały człowieka należy zachować wzmożoną ostrożność oraz przewidziane w takich wypadkach ubranie ochronne, rękawice i inne zabezpieczenia.
  3. Zwierzęta należy karmić dwa razy dziennie tj. rano i wieczorem, chyba, że lekarz weterynarii zdecyduje inaczej.
  4. Należy odpowiednio dostosowywać ilość i rodzaj karmy w zależności od wieku zwierzęcia, masy ciała, rasy i zaleceń lekarza weterynarii.
  5. Wydawanie zwierząt przeprowadza wyłącznie upoważniony pracownik MZGK.     
  6. Aby utrzymać w schronisku należyte warunki higieniczne należy:

-        boksy sprzątać minimum raz dziennie w godzinach od 8.00 do 10.00, w razie potrzeby częśćiej.

-        boksy należy odkażać min. raz w miesiącu, lub każdorazowo po stałym opuszczeniu boksu przez zwierzę.

-        utrzymywać czystości budynki w szczególności pomieszczenie dla weterynarza, pomieszczenie administracyjne i zaplecze sanitarne..

-        odświeżać lub wymieniać posłania dla zwierząt aby były czyste i suche,

-        należy przestrzegać zasad dotyczących kwarantanny, profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych, odkażania.

-        utrzymywać w czystości pojemniki na karmę i wodę, oraz dbać o to aby zwierzęta miały stały dostęp do wody.

-        codziennie wypuszczać zwierzęta na wybiegi,

-        meldować lekarzowi weterynarii lub przełożonym o każdych zauważonych u zwierząt objawach chorobowych, nietypowych zachowaniach.

       7. Należy ściśle wykonywać inne polecenia lekarza weterynarii i przełożonych.

Twórca strony: Patrycja Pieniążek