Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Strona startowa

SCHRONISKO PRZYJAŹNIE NASTAWIONE DO LUDZI.
Nasza strona na facebooku:

https://www.facebook.com/AdopcjeStSaczWitamy na stronie  Gminnego Schroniska – Ośrodka Adopcyjnego
 dla Zwierząt w Starym Sączu.
Znajdą tu Państwo zdjęcia i krótkie informacje o psach przebywających obecnie w naszym Ośrodku Adopcyjnym, regulamin, ogłoszenia dotyczące zwierząt na terenie gminy (prywatnych jak i bezdomnych), a ponadto wiele innych informacji. 

 Ośrodek adopcyjny rozpoczął działalność w dniu 15.04.2013 r.w wyniku przekształcenia istniejącego Tymczasowego Miejsca Przetrzymywania Zwierząt i dostosowania go do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z dnia 12 lipca 2004 r.).

Działalność Ośrodka Adopcyjnego jest finansowana z budżetu Gminy Stary Sącz.Twórca strony: Patrycja Pieniążek