Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Akcja STERYLIZACJA

Dofinansowanie do sterylizacji zwierząt bedzie możliwe po przyjęciu przez Radę Miejską w Starym Sączu Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności zwierząt na rok 2018, tj, najprowdopodobniej po 15.02.2018 r..
Twórca strony: Patrycja Pieniążek