Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

szczeniak10.14
Szczeniaka znaleziono przywiązanego do ogrodzenia oczyszczalni ścieków w Starym Sączu
Twórca strony: Patrycja Pieniążek