Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

pies 29Twórca strony: Patrycja Pieniążek