Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szynszyla
Twórca strony: Patrycja Pieniążek