Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniaki 79,80.18
Szcaeniaki samiec i samica w wieku ok. 8 tygodni.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek