Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniaki 3,4,5.18
Szceniaki w wieku ok. 6 tygodni (dwa psy i suczka) znalezione w Gaboniu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek