Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 5.16
Suczka w wieku ok. 7 tygodni porzucona w Łazach Biegonickich. Możliwość sterylizacji na koszt Schroniska.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek