Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 46.17
Suczka a weiku ok, 7 tygodni porzucona w Moszczenicy Wyżnej. Sterylizacja na koszt Schroniska.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek