Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 45.16
Suczka w wieku ok. 6 tygodni porzucona w Starym Sączu. Sterylizacja na koszt Schroniska.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek