Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 41.16
Szczeniak (suczka) wwieku ok. 6 tygodni znaleziony w Barcicach.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek