Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 23.15Suczka w wieku ok. 8 tygodni. Istnieje możliwość sterylizacji na koszt Schroniska w późniejszym okresie.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek