Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 20.15Suczka w wieku ok. 6 tygodni. Możliwoś darmowej sterylizacji w późniejszym okresie.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek