Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 2.20
Suczka w wieku 8 tygodni. Sterylizacja na koszt schroniska.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek