Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 17.17
Suczka w wieku ok. 8 tygodni porzucona w Popowicach. Sterylizacja na koszt Schroniska.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek