Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 17.15Suczka w wieku ok. 3 miesięcy. Możliwoś późniejszej sterylizacji na koszt Schroniska.
Suczka w wieku ok. 2,5 miesiąca znaleziona w Gaboniu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek