Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Szczeniak 12.16
Suczka w wieku ok. 6 tygodni, mała. Możliwość sterylizacji na koszt Schroniska.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek