Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Suczki 55,56.19
Dwie suczki w wieku ok. 1,5-2 lat znalezione w Łazach Biegonickich.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek