Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Suczka 9.14
Suczka, mała, łagodna, wiek ok 5 lat, sterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek