Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Suczka 66.15
Suczka w wieku ok. 1 roku znaleziona przy ul. Mickiewicza w Starym Sączu. Wysterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek