Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Suczka 45.14Suczka młoda, wesoła, przyjazna. Wysterylizowana, zaszczepiona. Znaleziona w Starym Sączu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek