Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Suczka 39.14Suczka ok 2 lata znaleziona w Myślcu.Twórca strony: Patrycja Pieniążek