Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Suczka 17.14
Suka znaleziona w Gaboniu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek