Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Suczka 04.15Suczka znaleziona w Starym Sączu, w wieku ok. 6 miesięcy, przyjazna., wysterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek