Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Samiec 49.14



Samiec znaleziony w Przysietnicy.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek