Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pusia
Znaleziona w miejscowości Mostki.
Prawdopodobnie wyrzucona z samochodu pod jedną z posesji.
Po bliższym poznaniu okazuje się prawdziw przylepą.
Jest żywiołowa. Bardzo zadbana o długiej, miękkiej sierści.
Nie jest agresywna.
Wysterylizowana. 
 
 
Twórca strony: Patrycja Pieniążek