Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 99.15
Suka w wieku ok. 2 lat, wysterylizowana znaleziona na terenie Gminy Łącko.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek