Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 95.19
Suczka w wieku ok. 3-4 lat znaleziona w Gaboniu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek