Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 88.15

Samiec porzucony na ul. Węgierskiej w Starym Sączu w wieku ok. 2 lat.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek