Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 83.17
Samiec w wieku ok.2 lat znaleziony w Strym Sączu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek