Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 8.16
Suka znaleziona w Starym Sączu w wieku ok. 1,5 roku.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek