Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 76.18
Suka w wieku ok. 6 lat znaleziona w Popowicach. Wysterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek