Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 76.16
Suczka w wieku ok. 1 roku, wysterylizowana znaleziona w Gołkowicach.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek