Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 75.18
Samiec w wieku ok. 4-6 lat znaleziony w Łazach Biegonickich.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek