Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 72.19
Suka w wieku ok. 10 lat znaleziona w Starym Sączu. Wysterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek