Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 72.18
Suka w wieku ok. 1,5 rok.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek