Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 67.17
Suczka (wysterylizowana) w wieku ok. 5 lat znaleziona w Łazach Biegonickich.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek