Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 64.18




Samiec w wieku ok. 2-3 lat znaleziony w Starym Sączu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek