Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 63.19
Suczka w wieku ok. 1,5 r.. mała, wysterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek