Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 63.15
Samiec w wieku ok. 5 lat znaleziony w Barcicach.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek