Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 59.14Samiec młody, znaleziony na terenie Gminy Podegrodzie.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek