Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 58.16
Samiec w wieku ok. 2-3 lat, duży (wielkości owczarka) zmaleziony w Barcicach.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek