Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 58.14Suczka znaleziona w Barcicach Górnych.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek