Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 57.15
Suczka znaleziona w okolicach mostu św. Kingi w Starym Sączu, w wieku ok. 2 lat. (wysterylizowana).
Twórca strony: Patrycja Pieniążek